با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین راسته پنج جیب

کد محصول: JERAS4722

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته پنج جیب

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۶    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۹۴  | قد: ۱± ۱۰۵

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۲    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۰۳ | قد: ۱± ۱۰۸

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۶    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۰۷ | قد: ۱± ۱۰۹ 

۴۰      دور کمر:    ۱± ۸۰    | دور ران: ۱± ۶۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱± ۱۰۹ 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته پنج جیب
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند