با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام کارکول

کد محصول: JEMM4741

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام کارکول

۳۲       دور کمر:    ۱± ۶۵    | دور ران: ۱± ۵۳  | دور باسن: ۱±  ۹۰ | قد: ۱± ۹۰

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۹    | دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱±  ۹۵ | قد: ۱± ۹۲

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۳    | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۹۴

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۷    | دور ران: ۱± ۶۱  | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۱± ۹۶ 

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۰    | دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۰۷ | قد: ۱± ۹۹

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۳    | دور ران: ۱± ۶۵  | دور باسن: ۱± ۱۱۱ | قد: ۱± ۱۰۰

۴۴       دور کمر:    ۱± ۸۷    | دور ران: ۱± ۶۷  | دور باسن: ۱± ۱۱۵ | قد: ۱± ۱۰۰

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام کارکول
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند