اورشرت جین کانکریت زارا

کد محصول: SHOV4753

(ضروری)
نا موجود

اورشرت جین کانکریت زارا

XS      دور سینه:   ۱±  ۱۱۰  |  قد آستین : ۱± ۷۱ |  قد: ۱± ۷۲

      دور سینه:   ۱±  ۱۱۳ |  قد آستین : ۱± ۷۱ |  قد: ۱± ۷۲

M       دور سینه:   ۱±  ۱۱۶ |  قد آستین : ۱± ۷۱ |  قد: ۱±۷۲

L        دور سینه:   ۱±  ۱۲۲ |  قد آستین : ۱± ۷۳ |  قد: ۱± ۷۳

XL      دور سینه:   ۱±  ۱۲۵ |  قد آستین : ۱± ۷۳ |  قد: ۱± ۷۳

 قد آستین از کنار یقه حساب شده.

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی اورشرت جین کانکریت زارا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند