شلوار لینن راسته جیب فیلتاب

کد محصول: PA4765

(ضروری)
نا موجود

شلوار لینن راسته جیب فیلتاب

         دور کمر:    ۶۸ تا ۸۵   | دور ران: ۱± ۶۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۱± ۹۶

        دور کمر:    ۷۰ تا ۸۸   | دور ران: ۱± ۶۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۷ | قد: ۱± ۹۶

         دور کمر:   ۷۶ تا ۹۲   | دور ران: ۱± ۶۴ | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۱± ۹۷

XL         دور کمر:  ۸۰ تا ۱۰۳  | دور ران: ۱± ۷۰ | دور باسن: ۱± ۱۲۴ | قد: ۱±۹۷

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار لینن راسته جیب فیلتاب
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند