تاپ پروانه

کد محصول: TCTA4766

(ضروری)
نا موجود

تاپ پروانه

     دور سینه: ۱± ۸۹ |  قد: ۱±۴۹

   دور سینه: ۱± ۹۵ |  قد: ۱±۵۰

    دور سینه: ۱± ۱۰۳ |  قد: ۱±۵۳

XL    دور سینه: ۱± ۱۱۰ |  قد: ۱±۵۴

(تمامی اندازه‌ها بر حسب سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی تاپ پروانه
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند