با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار کتان کمردار آبی

کد محصول: PA4772

(ضروری)
نا موجود

شلوار کتان کمردار آبی

۳۴       دور کمر:    ۱± ۷۸    | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱±  ۹۵ | قد: ۱± ۹۲

۳۶       دور کمر:    ۱± ۸۰   | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۹۴

۳۸       دور کمر:    ۱± ۸۶    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۱± ۹۴ 

۴۰       دور کمر:    ۱± ۹۰    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۰۷ | قد: ۱± ۹۶

۴۲       دور کمر:    ۱± ۹۳    | دور ران: ۱± ۶۷  | دور باسن: ۱± ۱۱۱ | قد: ۱± ۹۶

۴۴       دور کمر:    ۱± ۱۰۲    | دور ران: ۱± ۷۰  | دور باسن: ۱± ۱۱۵ | قد: ۱± ۹۸

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

  ارسال رنگ کمربند (شیری و قهوه ای) به صورت رندوم میباشد.
نقد و بررسی شلوار کتان کمردار آبی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند