با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

تاپ جلو گرهی

کد محصول: TCTA4788

(ضروری)
نا موجود

تاپ جلو گرهی

XS      دور سینه:   ۱±  ۸۳  |  قد آستین : ۱± ۲۹ |  قد: ۱± ۳۵

      دور سینه:   ۱±  ۹۳  |  قد آستین : ۱± ۲۹ |  قد: ۱± ۳۵

M       دور سینه:   ۱±  ۹۹  |  قد آستین : ۱± ۳۰ |  قد: ۱±۳۶

       دور سینه:   ۱±  ۱۰۷ |  قد آستین : ۱± ۳۱ |  قد: ۱± ۳۸

 قد آستین از کنار یقه حساب شده.

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی تاپ جلو گرهی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند