با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

بلوز پپلین آستین دانتل

کد محصول: BL4807

(ضروری)
نا موجود

بلوز پپلین آستین دانتل

       دور سینه:   ۱±  ۱۱۰ |  قد آستین : ۱± ۶۳ |  قد: ۱± ۶۵

M       دور سینه:   ۱±  ۱۱۵ |  قد آستین : ۱± ۶۶ |  قد: ۱±۶۸

       دور سینه:   ۱±  ۱۲۱ |  قد آستین : ۱± ۶۶ |  قد: ۱± ۷۰

XL      دور سینه:   ۱±  ۱۲۶ |  قد آستین : ۱± ۶۷ |  قد: ۱± ۷۳

XXL    دور سینه:   ۱±  ۱۲۹ |  قد آستین : ۱± ۶۷ |  قد: ۱± ۷۳

 قد آستین از کنار یقه حساب شده.

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی بلوز پپلین آستین دانتل
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند