با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار لینن لاین

کد محصول: SP4873

(ضروری)
نا موجود

شلوار لینن لاین

۳۶        دور کمر:    ۶۰ تا ۸۰  | دور ران: ۱± ۶۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱± ۸۵

۳۸        دور کمر:    ۷۴ تا ۹۵   | دور ران: ۱± ۶۶ | دور باسن: ۱± ۱۱۳ | قد: ۱± ۱۰۴

۴۰        دور کمر:   ۸۰ تا ۱۰۰  | دور ران: ۱± ۶۸ | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | قد: ۱± ۱۰۱

۴۲        دور کمر:  ۸۶ تا ۱۰۸  | دور ران: ۱± ۶۹ | دور باسن: ۱± ۱۲۳ | قد: ۱± ۱۰۱

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار لینن لاین
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند