شلوار کتان مام

کد محصول: PA4886

(ضروری)
(ضروری)
  • سفید
    سفید
  • کرم
    کرم
نا موجود

شلوار کتان مام

۳۶       دور کمر:    ۶۶ تا ۸۰   | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۸۸

۳۸       دور کمر:    ۷۰ تا ۸۶    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۱± ۸۸

۴۰       دور کمر:    ۷۳ تا ۹۰    | دور ران: ۱± ۶۸  | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | قد: ۱± ۹۰

۴۲       دور کمر:    ۷۸ تا ۹۶    | دور ران: ۱± ۶۹  | دور باسن: ۱± ۱۱۹ | قد: ۱± ۹۰

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

 

نقد و بررسی شلوار کتان مام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند