با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

پیراهن کتان اچ اند ام

کد محصول: DR4938

(ضروری)
نا موجود

پیراهن کتان اچ اند ام

۳۲   دور سینه: ۱± ۷۶  | دورکمر: ۱± ۶۸ | دور باسن: ۱± ۹۰ | قد: ۱± ۷۹

۳۴   دور سینه: ۱± ۸۱  | دورکمر: ۱± ۷۲ | دور باسن: ۱± ۹۷ | قد: ۱± ۸۰

۳۶   دور سینه: ۱± ۸۶  | دورکمر: ۱± ۸۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۸۰

۳۸   دور سینه: ۱± ۹۶  | دورکمر: ۱± ۸۵   | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱± ۸۱

۴۰   دور سینه: ۱± ۱۰۰  | دورکمر: ۱± ۸۸   | دور باسن: ۱± ۱۱۱| قد: ۱± ۸۲

۴۲   دور سینه: ۱± ۱۰۵ | دورکمر: ۱±  ۹۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۳ | قد: ۱± ۸۲

۴۴   دور سینه: ۱± ۱۱۶ | دورکمر: ۱± ۱۰۲  | دور باسن: ۱± ۱۳۰ | قد: ۱± ۸۷

  (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی پیراهن کتان اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند