با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

تاپ چرم هانا

کد محصول: TCTA4949

(ضروری)
نا موجود

تاپ چرم هانا

۳۶  دور سینه: ۱± ۸۴ | دورکمر: ۱± ۷۵  | قد: ۱± ۳۹

۳۸   دور سینه: ۱± ۸۸ | دورکمر: ۱± ۸۰  | قد: ۱± ۴۰

۴۰   دور سینه: ۱± ۹۶ | دورکمر: ۱± ۸۲  | قد: ۱± ۴۲

۴۲   دور سینه: ۱±۱۰۰ | دورکمر: ۱± ۸۸  | قد: ۱± ۴۳

  (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی تاپ چرم هانا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند