با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

پیراهن جین پشت چاک زارا

کد محصول: DR4958

(ضروری)
نا موجود

پیراهن جین پشت چاک زارا

XS      دور سینه: ۱±  ۹۱  |  دورکمر: ۱± ۷۵  | دور باسن: ۱± ۹۰   | قد پشت : ۱± ۱۲۳   |  قدجلو: ۱± ۱۱۶

       دور سینه: ۱±   ۹۶ |  دورکمر: ۱± ۸۲  | دور باسن: ۱± ۹۵   | قد پشت : ۱± ۱۲۳  |  قدجلو: ۱± ۱۱۶

M       دور سینه: ۱± ۱۰۲ |  دورکمر: ۱± ۸۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۳ | قد پشت : ۱± ۱۲۴   |  قدجلو: ۱± ۱۱۹

     دور سینه: ۱± ۱۰۷ |  دورکمر: ۱± ۹۴   | دور باسن: ۱± ۱۰۸  | قد پشت : ۱± ۱۲۵   |  قدجلو: ۱± ۱۲۲

XL     دور سینه: ۱± ۱۱۱ |  دورکمر: ۱±۱۰۰  دور باسن: ۱± ۱۱۲  | قد پشت : ۱± ۱۲۵   |  قدجلو: ۱± ۱۱۹

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی پیراهن جین پشت چاک زارا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند