با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

پیراهن لینن بلاد

کد محصول: DR4965

(ضروری)
نا موجود

پیراهن لینن بلاد

۳۴        دور سینه: ۱±  ۸۴  |  دورکمر: ۱± ۸۲   | دور باسن: ۱± ۱۰۰  | قد: ۱± ۸۶

۳۶        دور سینه: ۱±  ۹۲  |  دورکمر: ۱± ۹۰   | دور باسن: ۱± ۱۰۰  | قد: ۱± ۸۸

۳۸        دور سینه: ۱±  ۹۷  |  دورکمر: ۱± ۹۴   | دور باسن: ۱± ۱۰۷  | قد: ۱± ۸۸

۴۰        دور سینه: ۱± ۱۱۰ |  دورکمر: ۱± ۱۰۵  | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | قد: ۱± ۸۹

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی پیراهن لینن بلاد
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند