با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوارک جین پایین زاپ

کد محصول: SH4992

(ضروری)
نا موجود

شلوارک جین پایین زاپ

۳۲      دور کمر:  ۶۸  | دور باسن: ۱±  ۸۹  | دور ران: ۱± ۵۹ |  قد: ۱± ۳۳

۳۴      دور کمر:  ۷۱  | دور باسن: ۱± ۹۲  | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۳۳

۳۶       دور کمر:  ۷۴  | دور باسن: ۱± ۹۸ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۳۴

۳۸       دور کمر:  ۷۷  | دور باسن: ۱± ۱۰۱ | دور ران: ۱± ۶۳ | قد: ۱± ۳۵

۴۰     دور کمر: ۸۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۶۵ | قد: ۱± ۳۶

۴۲     دور کمر:  ۸۳  | دور باسن: ۱±  ۱۰۶  | دور ران: ۶۶ |  قد: ۱± ۳۶

۴۴      دور کمر:  ۸۸  | دور باسن: ۱± ۱۱۲  | دور ران: ۶۸ | قد: ۱± ۳۹

۴۶       دور کمر:  ۹۱ | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | دور ران: ۶۹ | قد: ۱± ۳۹

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین پایین زاپ
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند