با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام اسکای

کد محصول: JE5005

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام اسکای

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۴    | دور ران: ۱± ۵۲  | دور باسن: ۱± ۸۹ | قد: ۱± ۹۴

۳۶       دور کمر:    ۱± ۶۹    | دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۹۴ | قد: ۱± ۹۴

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۶    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۹۴

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۸    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۹۵ 

۴۲      دور کمر:    ۱± ۸۱    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۰۹ | قد: ۱± ۹۶

۴۴      دور کمر:    ۱± ۹۱   | دور ران: ۱± ۷۰  | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | قد: ۱± ۱۰۰

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام اسکای
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند