با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام بالکا

کد محصول: JE5006

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام بالکا

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۵    | دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۹۴ | قد: ۱± ۹۶

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۲    | دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۱±۹۶

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۶    | دور ران: ۱± ۵۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۹۷

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۰    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱± ۹۸ 

۴۲      دور کمر:    ۱± ۸۶    | دور ران: ۱± ۶۷  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۱± ۹۸ 

۴۴      دور کمر:    ۱± ۸۹    | دور ران: ۱± ۶۹  | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | قد: ۱± ۱۰۰ 

۴۶      دور کمر:    ۱± ۹۱    | دور ران: ۱± ۷۲  | دور باسن: ۱± ۱۲۲ | قد: ۱± ۱۰۱

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام بالکا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند