با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین راسته اچ اند ام

کد محصول: JE5007

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته اچ اند ام

۳۲       دور کمر:    ۱± ۶۴    | دور ران: ۱± ۵۲  | دور باسن: ۱± ۸۶ | قد: ۱± ۸۷

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۸    | دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۹۱ | قد: ۱± ۸۸

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۱    | دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱± ۹۴ | قد: ۱±۸۸

۳۸       دور کمر:    ۱± ۸۱    | دور ران: ۱± ۵۸ | دور باسن: ۱± ۹۹ | قد: ۱± ۸۹

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۴    | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۱±۹۲

۴۲      دور کمر:    ۱± ۸۷    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۹۰

۴۴      دور کمر:    ۱± ۹۲    | دور ران: ۱± ۶۵  | دور باسن: ۱± ۱۱۱ | قد: ۱± ۹۵

۴۶      دور کمر:    ۱± ۹۶    | دور ران: ۱± ۶۸  | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۱± ۹۶

۴۸       دور کمر:    ۱± ۱۰۸    | دور ران: ۱± ۷۰  | دور باسن: ۱± ۱۲۲ | قد: ۱± ۹۶

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند