دامن لینن ساحل

کد محصول: SK5018

(ضروری)
نا موجود

دامن لینن ساحل

۳۶     دور کمر: ۷۰ تا ۸۰ | دور باسن: ۱± ۹۵ |  قد: ۱± ۵۵ 

۳۸     دور کمر: ۷۳ تا ۸۴ |  دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۱± ۵۷

۴۰     دور کمر: ۸۲ تا ۹۰ |  دور باسن: ۱± ۱۰۷ | قد: ۱± ۵۹

۴۲     دور کمر: ۸۷ تا ۹۴ |  دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۱± ۵۹

 ۴۴     دور کمر: ۸۸ تا ۹۸ | دور باسن: ۱± ۱۱۳ |  قد: ۱± ۵۹ 

 ۴۶     دور کمر: ۹۲ تا ۱۰۱ |  دور باسن: ۱± ۱۱۸ | قد: ۱± ۶۰

 ۴۸     دور کمر: ۹۸ تا ۱۱۰ |  دور باسن: ۱± ۱۲۴ | قد: ۱± ۶۰

 ۵۰     دور کمر: ۱۰۲ تا ۱۱۴ |  دور باسن: ۱± ۱۳۰ | قد: ۱± ۶۰

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی دامن لینن ساحل
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند