شلوار کرپ وایدلگ لامیژه

کد محصول: PA5028

(ضروری)
(ضروری)
  • سفید
    سفید
  • مشکی
    مشکی
نا موجود

شلوار کرپ وایدلگ لامیژه

۳۴     دور کمر:     ۵۲ تا ۶۶   | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱±  ۱۰۲  | قد: ۱±۱۰۷

۳۶     دور کمر:     ۶۲ تا ۷۲    | دور ران: ۱± ۶۵  | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۱± ۱۰۷

۳۸     دور کمر:     ۶۸ تا ۷۸    | دور ران: ۱± ۶۸  | دور باسن: ۱±  ۱۱۱  | قد: ۱± ۱۰۸

۴۰     دور کمر:     ۷۸ تا ۸۴    | دور ران: ۱± ۶۹  | دور باسن: ۱±  ۱۱۷  | قد: ۱±۱۰۸

۴۲      دور کمر:    ۸۰ تا ۸۹    | دور ران: ۱± ۷۰  | دور باسن: ۱±  ۱۱۹  | قد: ۱± ۱۰۸

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار کرپ وایدلگ لامیژه
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند