با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

تاپ مگنولیا

کد محصول: TS5032

(ضروری)
نا موجود

تاپ مگنولیا

S          دور سینه: ۱± ۱۰۵ | سرشانه : ۱±۱۷ | قد پشت : ۱± ۶۶  |  قدجلو: ۱± ۶۱

M         دور سینه: ۱± ۱۰۹ | سرشانه : ۱± ۱۷ | قد پشت : ۱± ۶۶ |  قدجلو: ۱± ۶۲

L          دور سینه: ۱± ۱۱۸ | سرشانه : ۱± ۱۹ | قد پشت : ۱± ۶۹  |  قدجلو: ۱± ۶۴

XL        دور سینه: ۱± ۱۲۴ | سرشانه : ۱± ۱۹| قد پشت : ۱± ۷۰  |  قدجلو: ۱± ۶۶

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی تاپ مگنولیا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند