با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شومیز استون

کد محصول: CH5048

(ضروری)
نا موجود

شومیز استون

۳۶         دور سینه: ۱±۱۰۶ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد آستین : ۱± ۶۱ | قد: ۱± ۶۶

۳۸         دور سینه: ۱±۱۱۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۹ | قد آستین : ۱± ۶۱ | قد: ۱± ۶۶

۴۰         دور سینه: ۱±۱۱۴ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد آستین : ۱± ۶۱ | قد: ۱± ۶۷

۴۲         دور سینه: ۱±۱۲۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | قد آستین : ۱± ۶۱ | قد: ۱± ۷۰

۴۴         دور سینه: ۱±۱۲۸ | دور باسن: ۱± ۱۳۰ | قد آستین : ۱± ۶۵ | قد: ۱± ۷۰

۴۶         دور سینه: ۱±۱۳۰ | دور باسن: ۱± ۱۳۰ | قد آستین : ۱± ۶۵ | قد: ۱± ۷۲

قد آستین از یقه حساب شده.

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شومیز استون
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند