با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار کتان تالی

کد محصول: PA5049

(ضروری)
(ضروری)
  • سبز
    سبز
  • کرمی
    کرمی
نا موجود

شلوار کتان تالی

۳۲     دور کمر:     ۶۷   | دور ران: ۱± ۶۱  | دور باسن: ۱±  ۱۰۰  | قد: ۱±۹۴

۳۴     دور کمر:    ۷۲    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱±  ۱۱۰  | قد: ۱± ۹۵

۳۶     دور کمر:     ۷۵   | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱±  ۱۱۲  | قد: ۱± ۹۵

۳۸     دور کمر:     ۷۹   | دور ران: ۱± ۶۹  | دور باسن: ۱±  ۱۱۴  | قد: ۱±۹۶

۴۰     دور کمر:    ۸۴    | دور ران: ۱± ۷۱  | دور باسن: ۱±  ۱۲۱  | قد: ۱±۹۶

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار کتان تالی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند