شومیز لینن بنانا / اوت لت

کد محصول: CH5071

(ضروری)
نا موجود

شومیز لینن بنانا / اوت لت

۳۴          دور سینه: ۱± ۱۰۸ | قد آستین : ۱± ۷۴ | قد پشت : ۱± ۷۸  | قدجلو: ۱± ۷۴

۳۶          دور سینه: ۱± ۱۱۲ | قد آستین : ۱± ۷۵ | قد پشت : ۱± ۸۲  | قدجلو: ۱± ۷۶

۳۸          دور سینه: ۱± ۱۲۰ | قد آستین : ۱± ۷۵ | قد پشت : ۱± ۸۰  | قدجلو: ۱± ۷۵

۴۰          دور سینه: ۱± ۱۲۴ | قد آستین : ۱± ۷۵ | قد پشت : ۱± ۸۱  | قدجلو: ۱±۷۶

۴۲          دور سینه: ۱± ۱۲۷ | قد آستین : ۱± ۷۶ | قد پشت : ۱± ۸۴  | قدجلو: ۱±۷۷

قد آستین از کنار یقه حساب شده.

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شومیز لینن بنانا / اوت لت
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند