تونیک وال هرمد

کد محصول: TU5088

(ضروری)
(ضروری)
 • خاکی
  خاکی
 • سفید
  سفید
 • کنترل کیفیت
 • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
 • قیمت فروشنده
  495,000 تومان
  295,000 تومان

تونیک وال هرمد

۳۸        دور سینه:   ۱± ۱۱۴   |  قد آستین : ۱± ۳۰ |  قد: ۱± ۸۴

۴۰         دور سینه:   ۱± ۱۱۸  |  قد آستین : ۱± ۳۱ |  قد: ۱± ۸۴

۴۲        دور سینه:   ۱± ۱۲۰  |  قد آستین : ۱± ۳۲ |  قد: ۱± ۸۶

۴۴        دور سینه:   ۱±  ۱۲۲ |  قد آستین : ۱±۳۳  |  قد: ۱± ۸۸

۴۶       دور سینه:   ۱±  ۱۲۶ |  قد آستین : ۱± ۳۳ |  قد: ۱± ۸۷

۴۸        دور سینه:   ۱± ۱۳۰   |  قد آستین : ۱± ۳۴ |  قد: ۱± ۸۹

۵۰         دور سینه:   ۱± ۱۴۰  |  قد آستین : ۱± ۳۶ |  قد: ۱± ۹۱

۵۲        دور سینه:   ۱± ۱۴۶  |  قد آستین : ۱± ۳۵ |  قد: ۱± ۹۱

۵۴        دور سینه:   ۱±  ۱۴۸ |  قد آستین : ۱±۳۵  |  قد: ۱± ۹۲

۵۶       دور سینه:   ۱±  ۱۵۱ |  قد آستین : ۱± ۳۶ |  قد: ۱± ۹۳

  قد آستین از یقه حساب شده.

  (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

 

نقد و بررسی تونیک وال هرمد
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند