شلوار لاین اچ اند ام

کد محصول: PA5091

(ضروری)
نا موجود

شلوار لاین اچ اند ام

۳۲         دور کمر:  ۶۵تا۷۵  | دور باسن: ۱±  ۹۵ | دور ران: ۱± ۵۶ | قد: ۱± ۸۸

۳۴         دور کمر:  ۶۸تا۸۰  | دور باسن: ۱± ۹۹ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۱± ۸۸

۳۶         دور کمر:  ۷۱تا۸۶ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۹۰

۳۸         دور کمر:  ۷۶تا۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۹۰

۴۰         دور کمر:  ۷۹تا۸۳ | دور باسن: ۱± ۱۰۹ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۹۱

۴۲         دور کمر:  ۸۴تا۹۶ | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۹۱

۴۴         دور کمر:  ۸۸تا۱۰۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۷۱ | قد: ۱± ۹۱

۴۶         دور کمر:  ۹۲تا۱۰۶  | دور باسن: ۱± ۱۲۶ | دور ران: ۱± ۷۳ | قد: ۱± ۹۱

۴۸         دور کمر:  ۹۴تا۱۰۸ | دور باسن: ۱± ۱۳۲ | دور ران: ۱± ۷۵ | قد: ۱± ۹۲

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار لاین اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند

ممکنه از این‌ها هم خوشت بیاد :)