با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوارک کتان پینکو

کد محصول: SH5092

(ضروری)
(ضروری)
  • سبز
    سبز
  • صورتی
    صورتی
نا موجود

شلوارک کتان پینکو

۳۶        دور کمر:  ۷۴  | دور باسن: ۱±  ۹۸ | دور ران: ۱± ۵۹ | قد: ۱± ۳۵

۳۸         دور کمر:  ۸۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۳۵

۴۰         دور کمر:  ۸۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | دور ران: ۱± ۶۳ | قد: ۱± ۳۶

۴۲         دور کمر:  ۸۸ | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۳۸

۴۴         دور کمر:  ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۳۹

۴۶        دور کمر:  ۹۴ | دور باسن: ۱± ۱۱۷ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۴۰

۴۸        دور کمر:  ۱۰۶ | دور باسن: ۱± ۱۳۲ | دور ران: ۱± ۷۸ | قد: ۱± ۴۱

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک کتان پینکو
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند