شلوارک جین پایین زاپ زارا

کد محصول: SH5094

(ضروری)
نا موجود

شلوارک جین پایین زاپ زارا

۳۲        دور کمر:  ۶۴  | دور باسن: ۱±  ۸۶ | دور ران: ۱± ۵۶ | قد: ۱± ۲۹

۳۴         دور کمر:  ۷۰  | دور باسن: ۱± ۹۲ | دور ران: ۱± ۶۱ | قد: ۱± ۲۹

۳۶         دور کمر:  ۷۳ | دور باسن: ۱± ۹۸ | دور ران: ۱± ۶۳ | قد: ۱± ۲۹

۳۸         دور کمر:  ۷۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۳ | دور ران: ۱± ۶۵ | قد: ۱± ۳۰

۴۰         دور کمر:  ۸۱ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۵ | قد: ۱± ۳۱

۴۲         دور کمر:  ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۱ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۳۱

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین پایین زاپ زارا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند