دامن شلوارکی پیپر

کد محصول: SH5095

(ضروری)
نا موجود

دامن شلوارکی پیپر

۴۰         دور کمر:  ۷۲تا۸۶ | دور باسن: ۱± ۱۵۲ | قد: ۱± ۴۱

۴۲         دور کمر:  ۷۴تا۸۹ | دور باسن: ۱± ۱۵۷ | قد: ۱± ۳۹

۴۴         دور کمر:  ۷۸تا۹۳ | دور باسن: ۱± ۱۶۱ | قد: ۱± ۴۱

۴۶         دور کمر:  ۸۱تا۱۰۰ | دور باسن: ۱± ۱۶۹ | قد: ۱± ۴۲

۴۸         دور کمر:  ۸۸تا۱۰۸ | دور باسن: ۱± ۱۷۷ | قد: ۱± ۴۴

۵۰         دور کمر:  ۹۰تا۱۱۱ | دور باسن: ۱± ۱۸۱ | قد: ۱± ۴۴

۵۲         دور کمر:  ۹۶تا۱۱۵ | دور باسن: ۱± ۱۸۹ | قد: ۱± ۴۶

۵۴         دور کمر:  ۹۸تا۱۲۰ | دور باسن: ۱± ۱۹۵ | قد: ۱± ۴۷

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی دامن شلوارکی پیپر
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند