با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شومیز بیسیک لارا

کد محصول: CH5101

(ضروری)
نا موجود

شومیز بیسیک لارا

XS         دور سینه: ۱±۱۰۲ | قد آستین : ۱± ۷۲ | قد پشت : ۱± ۷۵  | قدجلو: ۱± ۷۲

         دور سینه: ۱± ۱۰۷ | قد آستین : ۱± ۷۳ | قد پشت : ۱± ۷۷  | قدجلو: ۱± ۷۳

         دور سینه: ۱± ۱۰۹ | قد آستین : ۱± ۷۵ | قد پشت : ۱± ۷۷  | قدجلو: ۱± ۷۳

         دور سینه: ۱± ۱۱۴ | قد آستین : ۱± ۷۶ | قد پشت : ۱± ۷۸ | قدجلو: ۱±۷۶

XL          دور سینه: ۱± ۱۲۰ | قد آستین : ۱± ۷۷ | قد پشت : ۱± ۷۹  | قدجلو: ۱±۷۶

قد آستین از کنار یقه حساب شده.

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شومیز بیسیک لارا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند