با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شومیز پپلین جیبی لفتیس

کد محصول: CH5114

(ضروری)
نا موجود

شومیز پپلین جیبی لفتیس

XS         دور سینه: ۱±۱۰۵ | قد آستین : ۱± ۷۳ | قد پشت : ۱± ۷۰  | قدجلو: ۱± ۶۴

S          دور سینه: ۱± ۱۱۰ | قد آستین : ۱± ۷۵ | قد پشت : ۱± ۷۱  | قدجلو: ۱± ۶۵

M          دور سینه: ۱± ۱۱۶ | قد آستین : ۱±۷۹ | قد پشت : ۱± ۷۴  | قدجلو: ۱± ۶۸

         دور سینه: ۱± ۱۲۴ | قد آستین : ۱± ۷۹ | قد پشت : ۱± ۷۴ | قدجلو: ۱±۶۹

XL         دور سینه: ۱± ۱۲۸ | قد آستین : ۱± ۷۷ | قد پشت : ۱± ۷۹  | قدجلو: ۱±۷۶

2XL        دور سینه: ۱±۱۳۴ | قد آستین : ۱± ۸۱ | قد پشت : ۱± ۷۶  | قدجلو: ۱±۷۲

قد آستین از کنار یقه حساب شده.

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شومیز پپلین جیبی لفتیس
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند