با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار وال بگ

کد محصول: SP5131

(ضروری)
  • سدری
    سدری
  • سرمه ای
    سرمه ای
(ضروری)
نا موجود

شلوار وال بگ

۳۶       دور کمر:    ۷۰  تا  ۸۱ | دور ران: ۱± ۷۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۱± ۹۶

۳۸       دور کمر:    ۷۶  تا  ۹۰  | دور ران: ۱± ۷۲ | دور باسن: ۱± ۱۲۰  | قد: ۱± ۹۶

۴۰       دور کمر:   ۸۱ تا  ۹۳ | دور ران: ۱± ۷۳ | دور باسن: ۱± ۱۲۵ | قد: ۱±۱۰۱

۴۲      دور کمر:   ۸۸  تا  ۱۰۰  | دور ران: ۱± ۷۹ | دور باسن: ۱± ۱۳۶ | قد: ۱± ۱۰۱

۴۴      دور کمر:   ۹۳  تا  ۱۰۸  | دور ران: ۱± ۸۰ | دور باسن: ۱± ۱۴۰ | قد: ۱± ۱۰۵

۴۶      دور کمر:   ۹۵  تا  ۱۱۳  | دور ران: ۱± ۸۴ | دور باسن: ۱± ۱۴۲ | قد: ۱± ۱۰۱

۴۸     دور کمر:   ۱۰۲  تا  ۱۱۴  | دور ران: ۱± ۸۹ | دور باسن: ۱± ۱۵۰ | قد: ۱±۱۰۱

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار وال بگ
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند