تاپ رینگ / اوت لت

کد محصول: TCTA5151

(ضروری)
  • زرد
    زرد
  • ابی
    ابی
(ضروری)
نا موجود

تاپ رینگ / اوت لت

۴۰       دور سینه:  ۱۰۶    |    قد: ۱±  ۷۰

۴۲       دور سینه:   ۱۱۰   |    قد: ۱±  ۷۰

۴۴       دور سینه:   ۱۲۰   |     قد: ۱± ۷۲

۴۶       دور سینه:   ۱۲۶   |      قد: ۱± ۷۵

۴۸       دور سینه:   ۱۳۷   |      قد: ۱± ۷۵

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی تاپ رینگ / اوت لت
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند