شلوار راسته جیب نما

کد محصول: PA5152

(ضروری)
 • زرشکی
  زرشکی
 • کرم
  کرم
 • سرمه ای
  سرمه ای
 • سدری
  سدری
 • مشکی
  مشکی
(ضروری)
نا موجود

شلوار راسته جیب نما

۳۶        دور کمر:    ۷۲ تا ۸۰     |   دور ران: ۱± ۶۰    |   دور باسن: ۱± ۹۶    |   قد: ۱± ۹۵

۳۸        دور کمر:    ۷۷ تا ۸۹     |    دور ران: ۱± ۶۳   |   دور باسن: ۱± ۱۰۰  |   قد: ۱± ۱۰۲

۴۰        دور کمر:    ۸۰ تا ۹۲     |    دور ران: ۱± ۶۶   |   دور باسن: ۱±۱۰۴   |   قد: ۱± ۹۵

۴۲        دور کمر:     ۸۶ تا ۹۶    |    دور ران: ۱± ۶۸   |   دور باسن: ۱± ۱۱۴  |   قد: ۱± ۹۶

۴۴        دور کمر:    ۹۱ تا ۱۰۴   |    دور ران: ۱± ۷۰   |   دور باسن: ۱± ۱۱۹  |   قد: ۱± ۱۰۱

۴۶        دور کمر:    ۹۴ تا ۱۰۸   |    دور ران: ۱± ۷۳   |   دور باسن: ۱± ۱۲۰  |   قد: ۱± ۱۰۱

۴۸        دور کمر:    ۹۸ تا ۱۱۲   |    دور ران: ۱± ۷۴   |   دور باسن: ۱± ۱۲۵  |   قد: ۱± ۱۰۰

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار راسته جیب نما
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند