جامپسوت تینی فلاور ایرپاستل

کد محصول: JOV5158

(ضروری)
نا موجود

جامپسوت تینی فلاور ایرپاستل

XS           دور سینه:   ۱± ۷۵    |   دور کمر : ۶۰ تا ۷۰  |   دور باسن : ۱± ۱۱۵   |   دور ران : ۱± ۸۰   |   قد: ۱±۷۱

S            دور سینه:   ۱± ۸۰   |   دور کمر : ۶۴ تا۷۸   |   دور باسن : ۱± ۱۲۲   |   دور ران : ۱± ۸۲   |   قد: ۱±۷۳

          دور سینه:   ۱± ۹۱    |   دور کمر :۶۶ تا ۸۲   |  دور باسن : ۱± ۱۳۰   |   دور ران : ۱± ۹۰   |   قد: ۱±۷۴

         دور سینه:   ۱± ۹۳    |   دور کمر : ۷۱ تا ۸۹  |  دور باسن : ۱± ۱۳۵   |   دور ران : ۱± ۹۲   |   قد: ۱±۷۴

XL          دور سینه:   ۱± ۹۱    |   دور کمر : ۸۲ تا ۹۴  |  دور باسن : ۱± ۱۴۰   |   دور ران : ۱± ۹۵   |   قد: ۱±۷۵

2XL           دور سینه:   ۱± ۱۱۶   |   دور کمر : ۸۸ تا ۱۱۱  |  دور باسن : ۱± ۱۵۲   |   دور ران : ۱± ۱۰۰   |   قد: ۱±۸۳

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی جامپسوت تینی فلاور ایرپاستل
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند