شلوارک جین گلدوخت کات

کد محصول: SH5164

(ضروری)
نا موجود

شلوارک جین گلدوخت کات

۳۶         دور کمر:  ۷۱ | دور باسن: ۱± ۹۵ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۳± ۳۴

۳۸         دور کمر:  ۷۶ | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۶۱ | قد: ۳± ۳۴

۴۰         دور کمر:  ۸۱ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۳± ۳۴

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین گلدوخت کات
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند