با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار راسته دودکمه

کد محصول: PA5165

(ضروری)
نا موجود

شلوار راسته دودکمه

2XS      دور کمر:  ۶۲ تا ۶۷  | دور باسن: ۱±  ۹۸ | دور ران: ۱± ۵۷ | قد: ۱± ۹۲

XS        دور کمر:  ۶۷ تا ۷۱  | دور باسن: ۱± ۱۰۳ | دور ران: ۱± ۶۱ | قد: ۱± ۹۶

         دور کمر:  ۷۱ تا ۷۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۹۶

        دور کمر:  ۷۶ تا ۸۴ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۹۸

          دور کمر:  ۷۹ تا ۸۶ | دور باسن: ۱± ۱۱۷ | دور ران: ۱± ۶۷ | قد: ۱± ۹۸

XL         دور کمر:  ۸۴ تا ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۱۰۱

2XL       دور کمر:  ۸۵ تا ۹۶ | دور باسن: ۱± ۱۲۹ | دور ران: ۱± ۷۳ | قد: ۱± ۱۰۱

3XL       دور کمر:  ۹۲ تا ۱۰۳  | دور باسن: ۱± ۱۳۴ | دور ران: ۱± ۷۸ | قد: ۱± ۱۰۱

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار راسته دودکمه
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند