با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین راسته وینتیج اچ اند ام

کد محصول: JERAS5178

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته وینتیج اچ اند ام

۳۲       دور کمر:    ۱± ۶۴    | دور ران: ۱± ۵۰  | دور باسن: ۱± ۸۴  | قد: ۱± ۹۸

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۸    | دور ران: ۱± ۵۱  | دور باسن: ۱± ۹۱  | قد: ۱± ۱۰۰

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۴    | دور ران: ۱± ۵۵  | دور باسن: ۱± ۹۴  | قد: ۱± ۱۰۱

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۷    | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۱±۱۰۱

۴۴      دور کمر:    ۱± ۸۶     | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۱۰۳

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته وینتیج اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند