اورشرت جین هندپرینت

کد محصول: SHOV5189

(ضروری)
نا موجود

اورشرت جین هندپرینت

۳۴    دور سینه:   ۱±  ۱۰۶ |  قد آستین از یقه : ۱± ۷۱ |  قد: ۱± ۶۷

۳۶     دور سینه:   ۱±  ۱۱۲ |  قد آستین از یقه : ۱± ۷۳ |  قد: ۱± ۶۷

۳۸        دور سینه:   ۱±  ۱۱۸ |  قد آستین از یقه : ۱± ۷۴ |  قد: ۱± ۶۸

۴۰       دور سینه:   ۱±  ۱۲۴ |  قد آستین از یقه : ۱± ۷۵ |  قد: ۱± ۶۹

۴۲        دور سینه:   ۱±  ۱۳۲ |  قد آستین از یقه : ۱± ۷۶ |  قد: ۱± ۷۱

۴۴      دور سینه:   ۱±  ۱۳۹ |  قد آستین از یقه : ۱± ۷۶ |  قد: ۱± ۷۱

۴۶    دور سینه:   ۱±  ۱۴۶ |  قد آستین از یقه : ۱± ۷۱ |  قد: ۱± ۷۱

  (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی اورشرت جین هندپرینت
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند