با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوارک جین ترانوا

کد محصول: SH5194

(ضروری)
نا موجود

شلوارک جین ترانوا

۳۶         دور کمر:  ۶۸ | دور باسن: ۱± ۹۲ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۳± ۳۰

۳۸         دور کمر:  ۷۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۳± ۳۱

۴۰         دور کمر:  ۸۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۳ | دور ران: ۱± ۶۳ | قد: ۳± ۳۲

۴۲        دور کمر:  ۸۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۷ | قد: ۳± ۳۴

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین ترانوا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند