با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین راسته زاپ دار

کد محصول: JE5199

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته زاپ دار

۳۴       دور کمر:    ۱± ۷۰   | دور ران: ۱± ۵۲  | دور باسن: ۱± ۹۵ | قد: ۱± ۹۳

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۴   | دور ران: ۱± ۵۵  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۱±۹۵

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۸    | دور ران: ۱± ۵۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۹۵

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۲    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱±۹۵

۴۲      دور کمر:    ۱± ۸۶    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۱± ۹۶

۴۴      دور کمر:    ۱± ۹۸    | دور ران: ۱± ۷۰  | دور باسن: ۱± ۱۲۳ | قد: ۱± ۱۰۱

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته زاپ دار
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند