با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام کمرکش

کد محصول: JEMM5206

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام کمرکش

۳۲       دور کمر:    ۱± ۵۶ـ۶۲   | دور ران: ۱± ۵۵  | دور باسن: ۱± ۸۸ | قد: ۱± ۹۳

۳۴        دور کمر:    ۱± ۶۰ـ۶۷   | دور ران: ۱± ۵۷  | دور باسن: ۱± ۹۵ | قد: ۴± ۹۸**

۳۶         دور کمر:    ۱± ۶۶ـ۷۲    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۹۷ | قد: ۱±***

۳۸        دور کمر:    ۱± ۶۸ـ۷۵    | دور ران: ۱± ۶۱ | دور باسن: ۱± ۹۹ | قد: ۱± ۹۶

۴۰        دور کمر:    ۱± ۷۰ـ۷۹    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۱ | قد: ۱±۹۶

۴۲      دور کمر:    ۱± ۸۰ـ۸۶   | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱± ۹۷

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام کمرکش
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند