شلوار وال مام

کد محصول: PA5207

(ضروری)
  • کنترل کیفیت
  • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
  • قیمت فروشنده
    595,000 تومان

شلوار وال مام

۳۶        دور کمر:    ۱± ۷۳ـ۹۲    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۱۰۰

۳۸       دور کمر:    ۱± ۸۰ـ۹۶      | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۴± ۱۰۰

۴۰        دور کمر:    ۱± ۸۶ـ۱۰۰    | دور ران: ۱± ۶۸  | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | قد: ۱±۱۰۰

۴۲        دور کمر:    ۱± ۹۱ـ۱۰۴    | دور ران: ۱± ۶۹ | دور باسن: ۱± ۱۲۱ | قد: ۱± ۱۰۲

۴۴        دور کمر:    ۱± ۹۵ـ۱۱۲    | دور ران: ۱± ۷۳  | دور باسن: ۱± ۱۳۰ | قد: ۱±۱۰۲

۴۶       دور کمر:    ۱± ۱۰۲ـ۱۱۸   | دور ران: ۱± ۷۶  | دور باسن: ۱± ۱۳۴ | قد: ۱± ۱۰۲

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار وال مام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند