شلوار جین راسته ذغالی اچ اند ام

کد محصول: JERAS5208

(ضروری)
  • کنترل کیفیت
  • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
  • قیمت فروشنده
    755,000 تومان

شلوار جین راسته ذغالی اچ اند ام

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۶    | دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱± ۹۱ | قد: ۱± ۱۰۰

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۲    | دور ران: ۱± ۵۷  | دور باسن: ۱± ۹۸ | قد: ۱±۱۰۳

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۵    | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۱±۱۰۲

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۳    | دور ران: ۱± ۶۱ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۱۰۲

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۵    | دور ران: ۱± ۶۱ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱±۱۰۲

۴۴        دور کمر:    ۱± ۸۶    | دور ران: ۱± ۶۲ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۱±۱۰۲

۴۸       دور کمر:    ۱± ۹۸    | دور ران: ۱± ۶۷  | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۱± ۱۰۶

۵۰      دور کمر:    ۱± ۱۰۵   | دور ران: ۱± ۷۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | قد: ۱± ۱۰۸

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته ذغالی اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند