با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام روف

کد محصول: JEMM5234

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام روف

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۷   |   دور باسن: ۱± ۹۰ |  دور ران: ۱± ۵۲  |  قد: ۱± ۹۱

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۰  |   دور باسن: ۱± ۹۲ |  دور ران: ۱± ۵۴  |  قد: ۱± ۹۲

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۴  |   دور باسن: ۱± ۹۸|  دور ران: ۱± ۵۸ |  قد: ۱± ۹۳

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۶   |   دور باسن: ۱± ۱۰۰ |  دور ران: ۱± ۵۹ |  قد: ۱± ۹۸

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۰   |   دور باسن: ۱±۱۰۴ |  دور ران: ۱± ۶۲  |  قد: ۱± ۹۹

۴۴       دور کمر:    ۱± ۸۴   |   دور باسن: ۱± ۱۰۸  |  دور ران: ۱± ۶۳  |  قد: ۱± ۱۰۰

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام روف
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند