کت اسکاچی اچ اند ام

کد محصول: CO5236

 • دسته بندی: کت
(ضروری)
(ضروری)
 • آبی
  آبی
 • سدری
  سدری
 • مشکی
  مشکی
 • کنترل کیفیت
 • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
 • قیمت فروشنده
  895,000 تومان

کت اسکاچی اچ اند ام

۳۲       دور سینه:   ۱± ۸۸  |  دور کمر:  ۱± ۸۳   | دور باسن: ۱± ۹۰  |  قد آستین : ۱± ۵۹  |  قد: ۱± ۶۶

۳۴         دور سینه:   ۱± ۹۳ |  دور کمر:  ۱± ۸۶   | دور باسن: ۱± ۹۳  |  قد آستین : ۱± ۵۹  |  قد: ۱± ۶۹

۳۶        دور سینه:   ۱±۹۵  |  دور کمر:  ۱± ۹۰   | دور باسن: ۱±۹۶  |  قد آستین : ۱±۶۰  |  قد: ۱± ۶۹

۳۸       دور سینه:   ۱± ۱۰۰  |  دور کمر:  ۱± ۹۶   | دور باسن: ۱± ۱۰۱  |  قد آستین : ۱± ۶۰  |  قد: ۱± ۷۱

۴۰         دور سینه:   ۱± ۱۰۳ |  دور کمر:  ۱± ۹۸   | دور باسن: ۱± ۱۰۴  |  قد آستین : ۱± ۶۰  |  قد: ۱± ۷۲

۴۲        دور سینه:   ۱±۱۱۰  |  دور کمر:  ۱± ۱۰۴   | دور باسن: ۱±۱۱۰  |  قد آستین : ۱± ۶۱  |  قد: ۱± ۷۲

۴۶         دور سینه:   ۱± ۱۱۹ |  دور کمر:  ۱± ۱۱۲   | دور باسن: ۱± ۱۲۰  |  قد آستین : ۱± ۶۱  |  قد: ۱± ۷۳

۵۰        دور سینه:   ۱±۱۲۴  |  دور کمر:  ۱± ۱۱۸   | دور باسن: ۱±۱۲۸  |  قد آستین : ۱± ۶۱  |  قد: ۱± ۷۵

  (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی کت اسکاچی اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند