با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوارک وال لاو

کد محصول: SH5238

(ضروری)
نا موجود

شلوارک وال لاو

۳۸       دور کمر: ۱± ۸۸ـ۷۶ | دور باسن: ۱± ۱۱۰   |دور ران: ۱± ۷۴   |  قد: ۱± ۳۸

۴۰       دور کمر: ۱± ۹۲ـ۷۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۴  |دور ران: ۱± ۷۴  |   قد: ۱±۳۸

۴۲       دور کمر: ۱± ۹۸ـ۸۰  | دور باسن: ۱± ۱۲۰  | دور ران: ۱± ۷۸  | قد: ۱± ۴۰

۴۴      دور کمر: ۱± ۱۰۴ـ۸۸  | دور باسن: ۱± ۱۲۷  | دور ران: ۱± ۸۰ | قد: ۱± ۴۱

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک وال لاو
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند