شلوار لینن وایدلگ استرایپ

کد محصول: PA5271

(ضروری)
(ضروری)
 • کرم
  کرم
 • ابی
  ابی
 • کنترل کیفیت
 • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
 • قیمت فروشنده
  735,000 تومان

شلوار لینن وایدلگ استرایپ

۳۲       دور کمر: ۶۶ تا ۷۰   | دور باسن: ۱±۹۴| دور ران: ۱± ۶۵ | قد: ۱± ۱۰۰

۳۴    دور کمر:   ۷۲ تا ۷۷   | دور باسن: ۱± ۹۸ | دور ران: ۱± ۶۵ | قد: ۱± ۱۰۰

۳۶       دور کمر: ۷۴ تا ۷۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۶۷ | قد: ۱± ۱۰۲

۳۸       دور کمر: ۷۶ تا ۸۰  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۹۷

۴۰      دور کمر:  ۸۰ تا ۸۵  | دور باسن: ۱± ۱۱۲  | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۱۰۳

۴۲      دور کمر:  ۸۸ تا ۹۶  | دور باسن: ۱±۱۱۹ | دور ران: ۱±۷۵ | قد: ۱± ۱۰۵

۴۴       دور کمر: ۹۲ تا ۹۸   | دور باسن: ۱±۱۲۳ | دور ران: ۱± ۷۸| قد: ۱± ۱۰۵

۴۶     دور کمر:   ۱۰۰ تا ۱۱۲   | دور باسن: ۱± ۱۲۸ | دور ران: ۱± ۸۰| قد: ۱± ۱۰۴

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار لینن وایدلگ استرایپ
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند