با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

ست راحتی لینن اچ اند ام / اوت لت

کد محصول: CM5272

(ضروری)
نا موجود

ست راحتی لینن اچ اند ام / اوت لت

XS        دور سینه:   ۱± ۹۴   |  قد آستین : ۱± ۳۵   |  قد بلوز: ۱± ۶۱ |  دور کمر: ۶۲ تا ۸۰  | دور ران: ۱±۶۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۱ | قد شلوارک: ۱± ۳۱

S         دور سینه:   ۱± ۱۰۲  |  قد آستین : ۱±۳۷  |  قد بلوز: ۱± ۶۴ |  دور کمر: ۱± ۷۰ تا ۸۶  | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱±۱۰۶| قد شلوارک: ۱± ۳۲

      دور سینه:   ۱± ۱۱۰   |  قد آستین : ۱± ۳۶   |  قد بلوز: ۱±۶۶  |  دور کمر:۷۸ تا ۹۶ | دور ران: ۱± ۶۹  | دور باسن: ۱± ۱۱۷| قد شلوارک: ۱± ۳۴

      دور سینه:   ۱± ۱۱۶   |  قد آستین : ۱± ۳۹  |  قد بلوز: ۱± ۶۷  |  دور کمر: ۸۳ تا ۱۰۰  | دور ران: ۱± ۷۵  | دور باسن: ۱± ۱۲۲| قد شلوارک: ۱± ۳۴

XL        دور سینه:   ۱± ۱۲۸   |  قد آستین : ۱± ۴۱   |  قد بلوز: ۱± ۶۸  |  دور کمر: ۸۶ تا ۱۰۶  | دور ران: ۱± ۸۲ | دور باسن: ۱± ۱۲۸ | قد شلوارک: ۱±۳۷

  قد آستین از یقه حساب شده.

  (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی ست راحتی لینن اچ اند ام / اوت لت
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند