با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار لینن پایین گت

کد محصول: PA5274

(ضروری)
نا موجود

شلوار لینن پایین گت

۳۴      دور کمر:   ۶۶ تا ۷۶   | دور باسن: ۱± ۹۰ | دور ران: ۱± ۵۶ | قد: ۱± ۱۰۰

۳۶       دور کمر: ۷۲ تا ۸۲  | دور باسن: ۱± ۹۲ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۱۰۱

۳۸       دور کمر: ۷۷ تا ۹۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۱۰۲

۴۰       دور کمر:  ۸۰ تا ۹۴  | دور باسن: ۱± ۱۰۵  | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۱۰۳

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار لینن پایین گت
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند